ห้องสมุดเปิดให้บริการแล้ว

ห้องสมุดเปิดให้บริการแล้วจ้าาาาาา 
เข้าใช้บริการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
เข้ามาค้นหาหนังสือด้วยตนเองและสามารถเข้ามาใช้บริการ  Print  งานได้ด้วย
และยังยืมออนไลน์ ก็ได้นะคะ
สอบถามข้อมูลการยืมเพิ่มเติม
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
งานวิทยบริการและสารสนเทศ (หอสมุด)
โทรศัพท์ 0-74-317-100 ต่อ 1164