งดให้บริการพื้นที่นั่งอ่านหนังสือ ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 ตุลาคม 2564

งานวิทยบริการและสารเทศ งดให้บริการพื้นที่นั่งอ่านหนังสือ  ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 ตุลาคม  2564 
อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาสามารถยืม - คืน หนังสือได้ เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.   หรือสามารถยืมผ่านช่องทางออนไลน์  ขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด- 19