งดให้บริการพื้นที่นั่งอ่านหนังสือ  ตั้งแต่วันที่ 1 -15  พฤศจิกายน  2564 

งานวิทยบริการและสารเทศ งดให้บริการพื้นที่นั่งอ่านหนังสือ  ตั้งแต่วันที่ 1 -15  พฤศจิกายน  2564 
อาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาสามารถยืม - คืน หนังสือได้ เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.   หรือสามารถยืมผ่านช่องทางออนไลน์ 
ขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด- 19