แสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  นำโดยอาจารย์กิติศักดิ์ วัฒนกุล  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย